czym grozi brak ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech

Czym grozi brak ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech?

Jak powszechnie wiadomo od 01.01.2009 obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech ma zastosowanie dla wszystkich mieszkańców. Niemieckie ustawodawstwo reguluje to według następujących akt prawnych: §193 Abs. 3 VVG oraz §6Abs. 1 SGB V i § 1 SGB XI (ubezpieczenie opiekuńcze).

Każda zameldowana osoba w Niemczech powinna mieć od 01.01.2009 pełne niemieckie ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie opiekuńcze.

Do dziś jednak spotykamy się z bardzo dużą ilością mieszkańców, przede wszystkim są to osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (Gewerbe), które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego, mimo Niemieckiego zameldowania.

Kara za brak ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech

Brak ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech niesie nie tylko niebezpieczeństwo w razie sytuacji leczenia, które może kosztować nas majątek, ale także grozi za nie bardzo wysoka kara.

Nie jest to kara w typowym znaczeniu tego słowa, jednak jeżeli z czasem będziemy chcieli się ubezpieczyć, wtedy trzeba będzie zapłacić zaległe składki, co dla wielu stanowi przeszkodę nie do pokonania. Punktem odniesienia jest czas, w którym powinniśmy być zgodnie z prawem ubezpieczeni.

Pewne pocieszenie stanowi fakt, że po upływie czterech lat dochodzi do przedawnienia należności. Opóźnienie ponownie zaczyna być naliczane po zakończeniu danego roku kalendarzowego. Warto zaznaczyć, że na pewne ułatwienia można w takiej sytuacji liczyć, jeśli wybierzemy ubezpieczenie prywatne. Tutaj problem finansowy klienta może zostać rozwiązany indywidualnie.

Sprawdź, również rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech.

Sprawdź naszą ofertę: ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech