Ubezpieczenia emerytalne Niemcy

Ubezpieczenia emerytalne

ComVers GmbH
Slider

System ubezpieczeń emerytalnych w Niemczech

System ubezpieczeń emerytalnych w Niemczech obejmuje trzy filary, zorganizowane w sposób kompleksowy, aby zapewnić stabilność i zabezpieczenie finansowe na czas emerytury dla obywateli. Poniżej przedstawimy poszczególne elementy składowe.

Spis treści:

ubezpieczenie emerytalne w Niemczech - filary

Pierwszy filar

Pierwszy filar ubezpieczeń emerytalnych w Niemczech ma charakter podstawowy. Dla osób zatrudnionych jest on obowiązkowy i powszechny. Stawki dla osób zatrudnionych odprowadzane są do Deutsche Rentenversicherung (porównywalne z polskim ZUS) i są zależne od wysokości wynagrodzenia.

Dla osób posiadających własną działalność gospodarczą istnieje prywatne ubezpieczenie emerytalne w Niemczech - Basisrente potocznie nazywane Rürup-Rente. Osoba ubezpieczona sama ustala wysokość stawki. Stawki płacone w pierwszym filarze można odpisać od zarobków, co pomniejsza podatki dochodowe.

Drugi filar

Jest to uzupełnienie pierwszego filaru. Do drugiego filaru ubezpieczeń emerytalnych w Niemczech zaliczają się dwie możliwości zabezpieczenia emerytalnego, które dotowane są przez państwo niemieckie. Są to:

  1. BAV - jest to dobrowolne zabezpieczenie dla osób zatrudnionych, które mogą przez swojego pracodawcę odkładać środki na emeryturę. Stawki z reguły nie są obciążane stawkami socjalnymi oraz podatkiem dochodowym. Pracodawca decyduje o stworzeniu takiego zabezpieczenia, jednak jest on do tego zobowiązany przepisami prawnymi.
  2. Riester-Rente - funkcjonuje w Niemczech od 2002 r. Właścicielem produktu Riester-Rente może być każda osoba korzystająca z obligatoryjnego systemu ubezpieczeń społecznych, uwzględniając w tym:
   • Pracowników,
   • Osoby bezrobotne,
   • Urzędników państwowych, żołnierzy, sędziów,
   • Inwalidów,
   • Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, które wybrały tę formę oszczędzania,
   • Małżonków ww. osób.

Minimalna i maksymalna (jeśli istnieje) wysokość składki jest określana w regulaminie każdego z podmiotów oferujących produkt Riester-Rente.

Tak wygląda system emerytalny w Niemczech. Istnieje możliwość odpisania od podatku składek ubezpieczeniowych wpłacanych w Riester-Rente – co do zasady, maksymalna kwota składek możliwa do odpisania od podatku w skali roku wynosi 2 400 EUR lub 4 800 EUR dla małżeństw rozliczających wspólnie podatek dochodowy. Prywatne formy oszczędzania mogą być również dotowane przez państwo, co w zamyśle prawodawcy ma zachęcać inwestorów do dodatkowego odkładania środków w ramach III filaru. Osoby oszczędzające za pośrednictwem Riester-Rente mogą otrzymać subwencje ze strony państwa. Jej wysokość wynosi 154 EUR rocznej dotacji oraz 300 EUR dodatku na każde dziecko.

system emerytalny w Niemczech

Trzeci filar ubezpieczeń emerytalnych w Niemczech

Trzeci filar ubezpieczeń emerytalnych w Niemczech również nie jest obowiązkowy, ma charakter prywatny. Polega na gromadzeniu środków pieniężnych przez pracownika, który ma do dyspozycji: produkty ubezpieczeniowe i bankowe, papiery wartościowe lub produkty funduszy inwestycyjnych, a także kapitał rzeczowy.

Interesuje Cię również ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech lub ubezpieczenie samochodu? Poznaj naszą ofertę!

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone * są wymagane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie.