Ubezpieczenia emerytalne Niemcy

Ubezpieczenia emerytalne

ComVers GmbH
Slider

System ubezpieczeń emerytalnych w Niemczech składa się z 3 filarów

Spis treści:

Pierwszy filar

Pierwszy filar ubezpieczeń emerytalnych w Niemczech ma charakter podstawowy. Dla osób zatrudnionych jest on obowiązkowy i powszechny. Stawki dla osób zatrudnionych odprowadzane są do Deutsche Rentenversicherung (porównywalne z polskim ZUS) i są zależne od wysokości wynagrodzenia.

Dla osób posiadających własną działalność gospodarczą istnieje prywatne ubezpieczenie emerytalne w Niemczech - Basisrente potocznie nazywane Rürup-Rente. Osoba ubezpieczona sama ustala wysokość stawki. Stawki płacone w pierwszym filarze można odpisać od zarobków, co pomniejsza podatki dochodowe.

Drugi filar

Stanowi uzupełnienie pierwszego filaru. Do drugiego filaru ubezpieczeń emerytalnych w Niemczech zaliczają się dwie możliwości zabezpieczenia emerytalnego, które dotowane są przez państwo niemieckie.

 1. BAV jest to dobrowolne zabezpieczenie dla osób zatrudnionych, które mogą przez swojego pracodawcę odkładać środki na emeryturę. Stawki z reguły nie są obciążane stawkami socjalnymi oraz podatkiem dochodowym. Pracodawca decyduje o stworzeniu takiego zabezpieczenia, jednak jest on do tego zobowiązany przepisami prawnymi.
 2. Riester-Rente - co to jest? Funkcjonuje w Niemczech od 2002 r. Właścicielem produktu Riester-Rente może być każda osoba korzystająca z obligatoryjnego systemu ubezpieczeń społecznych, uwzględniając w tym:
  • Pracowników,
  • Osoby bezrobotne,
  • Urzędników państwowych, żołnierzy, sędziów,
  • Inwalidów,
  • Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, które wybrały tę formę oszczędzania,
  • Małżonków ww. osób.

  Minimalna i maksymalna (jeśli istnieje) wysokość składki jest określana w regulaminie każdego z podmiotów oferujących produkt Riester-Rente.

  Tak wygląda system emerytalny w Niemczech. Istnieje możliwość odpisania od podatku składek ubezpieczeniowych wpłacanych w Riester-Rente – co do zasady, maksymalna kwota składek możliwa do odpisania od podatku w skali roku wynosi 2 400 EUR lub 4 800 EUR dla małżeństw rozliczających wspólnie podatek dochodowy. Prywatne formy oszczędzania mogą być również dotowane przez państwo, co w zamyśle prawodawcy ma zachęcać inwestorów do dodatkowego odkładania środków w ramach III filaru. Osoby oszczędzające za pośrednictwem Riester-Rente mogą otrzymać subwencje ze strony państwa. Jej wysokość wynosi 154 EUR rocznej dotacji oraz 300 EUR dodatku na każde dziecko.

Trzeci filar ubezpieczeń emerytalnych w Niemczech

Trzeci filar ubezpieczeń emerytalnych w Niemczech również nie jest obowiązkowy, ma charakter prywatny. Polega na gromadzeniu środków pieniężnych przez pracownika, który ma do dyspozycji: produkty ubezpieczeniowe i bankowe, papiery wartościowe lub produkty funduszy inwestycyjnych, a także kapitał rzeczowy.

Interesuje Cię również ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech lub ubezpieczenie samochodu? Poznaj naszą ofertę!