ile wynosi składka zdrowotna w niemczech

Ile wynoszą składki w Niemczech dla różnych rodzajów ubezpieczeń?

4.5
(8)

Każdy, kto myśli o pracy w Niemczech powinien najpierw zapoznać się z tamtejszym system ubezpieczeń, które stanowią podstawę zawierania umów o zatrudnienie. System ten składa się z pięciu filarów, w skład których wchodzi ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne, pielęgnacyjne, od wypadków przy pracy, a także na wypadek utraty pracy, czyli bezrobocia. Ile więc wynoszą składki w Niemczech? 

Spis treści:

Ile wynosi składka zdrowotna w Niemczech?

W Niemczech system opieki zdrowotnej jest oparty zarówno na ubezpieczeniach publicznych, jak i prywatnych, a składki zdrowotne są jednym z najważniejszych elementów finansowania tego systemu. Osoby pracujące w Niemczech (zarówno obywatele, jak i cudzoziemcy) są zobowiązane do ubezpieczenia zdrowotnego i nie mogą z niego zrezygnować. To, ile wynosi składka zdrowotna w Niemczech, jest zależne m.in. od tego czy wybierzesz Gesetzliche Krankenversicherung, czyli ubezpieczenie państwowe oferowane przez ustawowe kasy chorych, czy ubezpieczenie prywatne zwane Private Krankenversicherung.

Gesetzliche Krankenversicherung

Jak wygląda sytuacja w przypadku państwowego ubezpieczenia? Obejmowane są nim osoby zarabiające poniżej określonego progu dochodowego, a obecnie limit dochodów to 62 100 euro. W 2024 roku składki zdrowotne wynoszą średnio około 14,6% brutto dochodu, z czego pracodawca pokrywa połowę, a pracownik drugą połowę. W praktyce oznacza to, że pracownik płaci około 7,3%, a pracodawca również 7,3%.

Private Krankenversicherung

Dla osób zarabiających powyżej wspomnianego poziomu dochodowego istnieje możliwość wyboru prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Ile wynosi taka składka zdrowotna w Niemczech? Kwoty w tym przypadku są uzależnione od wieku i stanu zdrowia ubezpieczonego, a także od zakresu świadczeń. W prywatnym systemie składki mogą być wyższe, ale często idą w parze z bardziej rozbudowanymi usługami medycznymi i krótszymi czasami oczekiwania na wizyty.

ile wynoszą składki w niemczech

Wysokość składki emerytalnej w Niemczech

System emerytalny w Niemczech jest oparty na trzech filarach, które obejmują:

  • państwowe emerytury uzależnione od liczby przepracowanych lat,
  • emerytury zakładowe oferowane przez pracodawcę,
  • oraz prywatne ubezpieczenia emerytalne, w ramach których osoby mogą inwestować w produkty bankowe, papiery wartościowe, fundusze inwestycyjne itp.

Gromadzone składki emerytalne są kluczowym elementem tego systemu, zapewniając stabilne źródło dochodu po zakończeniu stosunku pracy.

Publiczne ubezpieczenie emerytalne – ile wynosi składka?

Składki emerytalne są obowiązkowe dla wszystkich pracujących obywateli Niemiec, a także dla wielu samozatrudnionych. Dokładna kwota składek opiera się na rocznych dochodach danej osoby. Ile wynosi więc składka emerytalna w Niemczech? W 2024 roku składka emerytalna obejmuje 18,6% brutto dochodu, z czego pracodawca pokrywa połowę (9,3%) i pracownik drugą połowę (również 9,3%). Istnieje jednak maksymalny limit składek (Beitragsbemessungsgrenze), który od 2024 roku wynosi 7550 euro miesięcznie w zachodnich landach oraz 7450 euro w landach wschodnich. Różnice te mają swoje źródło w historycznie niższych zarobkach w byłej NRD. Rząd federalny zobowiązał się do zrównania tych limitów do 2025 roku. Warto także zauważyć, że publiczna składka emerytalna obejmuje również składkę na ubezpieczenie dla osób niezdolnych do pracy.

Prywatne ubezpieczenia emerytalne

Jak wspomnieliśmy, w Niemczech istnieje także możliwość dobrowolnego opłacania prywatnych ubezpieczeń emerytalnych, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie na przyszłość. Wpłaty do takich ubezpieczeń zależą od indywidualnych decyzji ubezpieczonego i zakresu świadczeń, które chce uzyskać po przejściu na emeryturę. Podmioty mogą także samodzielnie określać minimalne i maksymalne wysokości składek, jakie pobierają.

Podziel się swoją opinią na temat publikacji

Oceń wpis klikając gwiazdkę!

Średnia ocen: 4.5 / 5. Liczba ocen: 8