ograniczona odpowiedzialność

O co chodzi z „ograniczoną odpowiedzialnością”?

5
(6)

Spółka GmbH jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnioną formą spółki w Niemczech. W wielu przypadkach czynnikiem decydującym o wyborze tej formy prawnej jest ograniczenie osobistej odpowiedzialności wspólników do majątku spółki w stosunkach zewnętrznych (§ 13 II GmbHG).

Spis treści

Rozszerzona odpowiedzialność dyrektorów zarządzających w spółce GmbH

Często jednak pomija się fakt, że przywilej ten dotyczy wyłącznie wspólników, a nie dyrektorów zarządzających, tj. nawet dyrektorów zarządzających będących wspólnikami. W przypadku tych ostatnich roszczenie w stosunku wewnętrznym tj. przez samą spółkę GmbH jest możliwe zgodnie z § 43 II GmbHG i jest obecnie również powszechną praktyką. W tym kontekście można zaobserwować rosnącą tendencję w orzecznictwie, które w ostatnich latach coraz częściej zezwala wierzycielom GmbH na zgłaszanie bezpośrednich roszczeń wobec dyrektorów zarządzających, którzy w związku z tym ponosiliby odpowiedzialność swoim prywatnym majątkiem. Nie stoi to w sprzeczności z zasadą „ograniczonej odpowiedzialności” formy prawnej GmbH, ponieważ orzecznictwo promuje takie rozszerzenie odpowiedzialności osób odpowiedzialnych, zwłaszcza w tych obszarach, w których dyrektorowi spółki można zarzucić zachowanie naruszające obowiązki, np. którego zaniechania były przyczyną nieściągalnych długów.

Inne przykłady to: opóźnione złożenie wniosku o upadłość (szkodząc w ten sposób pracownikom, instytucjom ubezpieczeń społecznych itp.), niedokapitalizowanie w momencie założenia lub rozwoju spółki lub naruszenie obowiązków wynikających ze zobowiązań podatkowych itp.

Skontaktuj się z nami w celu porady!

W świetle tych ukrytych ryzyk, z których wielu menedżerów-akcjonariuszy prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy, ubezpieczenie D&O jest więcej niż rozsądne. Sprawdza ono, czy roszczenie prawne istnieje, a także obejmuje je w ramach sumy ubezpieczenia i zakresu świadczeń, co z kolei może pozostawić majątek prywatny nienaruszony. Chętnie doradzimy w tej kwestii!

Podziel się swoją opinią na temat publikacji

Oceń wpis klikając gwiazdkę!

Średnia ocen: 5 / 5. Liczba ocen: 6