Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe

W wielu sektorach, zwłaszcza w branży budowlanej, poręczenia lub depozyty np. za wywiązanie się z umów, lub gwarancji, są dzisiaj już standardem. Można takie poręczenie lub gwarancję oddać samemu, ale blokuje to wtedy własne środki. Czytaj więcej

ile wynosi składka zdrowotna w niemczech

Ile wynoszą składki w Niemczech dla różnych rodzajów ubezpieczeń?

Każdy, kto myśli o pracy w Niemczech powinien najpierw zapoznać się z tamtejszym system ubezpieczeń, które stanowią podstawę zawierania umów o zatrudnienie. System ten składa się z pięciu filarów, w skład których wchodzi ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne, pielęgnacyjne, od wypadków przy pracy, a także na wypadek utraty pracy, czyli bezrobocia. Czytaj więcej