Ubezpieczenia turystyczne niemcy

Ubezpieczenie turystyczne w Niemczech – na co zwrócić uwagę przy jego wyborze?

Jakie ubezpieczenie podróżne wybrać?

Jeżeli wybieramy się na urlop za granice RFN powinnyśmy zapewnić sobie zabezpieczenie przed możliwymi kosztami. Warto pamiętać o następujących ubezpieczeniach turystycznych w Niemczech.

Ubezpieczenie od kosztów leczenia – Auslandsreisekrankenversicherung

Nawet na wyjazdach do innych krajów Unii Europejskiej nasze ubezpieczenie w ustawowej kasie chorych może być niewystarczające. W krajach poza Unią Europejską nasze standardowe ubezpieczenie zdrowotne z Niemiec z reguły w ogóle nie jest brane pod uwagę. Ubezpieczenie turystyczne co obejmuje

Ubezpieczenie Auslandsreisekrankenversicherung obejmuje z reguły:

  • Koszty leczenia w razie nagłego zachorowania, ulegnięcia wypadkowi lub w przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej
  • Organizacje i pokrycie kosztów transportu do Niemiec jeżeli leczenie w danym kraju odbiega od standardów Niemieckich.

Ubezpieczenie od rezygnacji z podroży – Reiserücktritts und- Reiseabbruchversicherung

Wybierasz się na wakacje? Weź pod uwagę ryzyko konieczności przerwania wyjazdu lub całkowitej rezygnacji z niego. W tym przypadku otrzymasz zwrot kosztów związanych z odwołaniem podróży lub jej przerwaniem z powodów uwzględnionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie te przejmuje koszty w danych przypadkach:

  • śmierć, nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie (również w wyniku COVID-19),
  • spowodowana zdarzeniem losowym lub przestępstwem szkoda w mieniu,
  • zwolnienie z pracy,
  • wyznaczenie daty rozpoczęcia stosunku pracy na czas planowanego wyjazdu, dla wcześniej bezrobotnego,
  • ciąża zagrożona lub jej powikłania,
  • kradzież dokumentów,
  • wyznaczenie daty egzaminu poprawkowego,

Ubezpieczenie turystyczne na co zwrócić uwagę? Pamiętajmy, aby ubezpieczenie zawsze miało dodatek COVID-19. 

Ubezpieczenie bagażu – Reisegepäckversicherung

Ubezpieczalnia zobliguje się do wypłacenia należnego odszkodowania w przypadku, jeśli bagaż zostanie uszkodzony albo zniszczony na skutek kradzieży jego zawartości, lub zaginie gdy znajdował się pod opieką przewoźnika np. na lotnisku.

Ubezpieczenia te istnieją w formie pakietów dla jednej osoby lub całej rodziny. Można je również złożyć indywidualnie według własnego zapotrzebowania.  

Mamy możliwość zawarcia polisy jako ubezpieczenia jednorazowego na daną wycieczkę lub jako polisę roczną, która obejmuje wszystkie podróże, do których przystępujemy.  Do otrzymania indywidualnej oferty ubezpieczenia podróżnego w Niemczech zapraszamy do kontaktu z nami.