Jak działa broker ubezpieczeniowy

Dlaczego ubezpieczenia warto szukać u brokera?

Broker ubezpieczeniowy odgrywa kluczową rolę w świecie ubezpieczeń. Ale kim dokładnie jest ten człowiek i jakie są jego obowiązki? W tym artykule odpowiemy na te pytania, przybliżając ci rolę brokera ubezpieczeniowego oraz obszar jego usług. Dowiedz się, dlaczego warto skorzystać z jego wiedzy oraz doświadczenia i jakie korzyści może ci przynieść. Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

Kto to jest broker ubezpieczeniowy?

Jako broker nie sprzedajemy ubezpieczenia, lecz zakupujemy je na Państwa zlecenie na rynku ubezpieczeniowym. To olbrzymia różnica, która daje konsumentowi ogromne korzyści. Broker ubezpieczeniowy działa w interesie swojego zleceniodawcy, a nie firmy ubezpieczeniowej. Rozpatrzy wszelkie możliwości, aby wybrać dla klienta najlepszą ofertę lub stworzy program ubezpieczeniowy ułożony do prawdziwych potrzeb, indywidualnych życzeń oraz możliwości finansowych. Dodatkowo rolą brokera ubezpieczeniowego jest reprezentowanie swojego klienta w kontaktach z towarzystwami ubezpieczeń na zasadach najwyższego zaufania i rzetelności.

Obowiązki brokera ubezpieczeniowego

Mówiąc o obowiązkach brokera ubezpieczeniowego, należy pamiętać, że z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej obejmującemu szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie. Broker nie może pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń. Ma on obowiązek zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich; obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą. Usługa dla klienta jest bezpłatna. Wynagrodzenie brokerskie, tzw. kurtaż, jest wypłacany brokerowi przez ubezpieczyciela.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie przez brokera?

Ponieważ działalność brokera ubezpieczeniowego niweluje dysproporcje rynkowe między zakładem ubezpieczeń a jego klientem, obsługa ryzyka przez brokera zwykle powoduje znaczne obniżenie składki ubezpieczeniowej. Jego znajomość rynku, produktów ubezpieczycieli, możliwych rozwiązań pozwala na wynegocjowanie korzystnych warunków i stawek.

Jak działa broker ubezpieczeniowy? Broker uczestniczy w procesie likwidacji szkód, informując o przysługujących prawach i obowiązkach, dokonując zgłoszeń szkód w imieniu klienta, kompletując dokumentację, monitorując postępy pracy ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody, biorąc udział w rozmowach i wyjaśnieniach z ubezpieczycielem, współpracując z prawnikami. Reprezentuje także klienta w dochodzeniu wypłaty odszkodowania.

Pamiętajmy!

Broker jest zawsze po stronie ubezpieczonego, nie ubezpieczalni.

Sprawdź naszą ofertę: ubezpieczenia zdrowotne Niemcy.